Baza na Marsie

Agencja kosmiczna postanowiła wybudować na Marsie pierwszą bazę kosmiczną. Przedsięwzięcie to realizowane będzie za pomocą szeregu projektów. Wyzwanie polega na tym, że pierwszy projekt ze względu na presję rządu realizowany jest ad hoc, bez planu. Dopiero przy drugim agencja kosmiczna opracowała poprawne drzewo celów. Zespół ma ten sposób szansę doświadczyć korzyści z poprawnego zarządzania zadaniami.

Baza na Marsie dostępna jest również na zasadach licencji, w pudełku.

Wybrani klienci symulacji

   

Główne zagadnienia

 • Wartość planowania projektu
 • Różnice w działaniu ad hoc a zgodnie z planem
 • Czynnik ludzki w projekcie
 • Struktura i rola planu bazowego (zakres, harmonogram, koszt)
 • Filozofia projektu kaskadowego

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-12
 • Czas trwania: 1 – 3 godziny
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Przebieg symulacji

Uczestnicy otrzymują różne role w zespole projektowym dotyczące budowania i dostawy materiałów na plac budowy. Następnie ich celem jest jak najszybsze i najtańsze zbudowanie zadanej konstrukcji z klocków. Największym ograniczeniem jest minimalny czas dostawy oraz ilość klocków, które można przewieźć naraz.

Zasady są na tyle proste, że można je przekazać w 2-5 minut. Technologia produkcji również jest wyjątkowo prosta, bowiem sprowadza się do połączenia dwóch klocków. Sam produkt finalny to nieskomplikowany domek składający się z kilkudziesięciu klocków. Wszystko po to, aby wyeksponować czynnik ludzki we współpracy grupy.

Symulacja Baza na Marsie prowadzona była dla ponad 1000 uczestników i z większości wydarzeń zebrano precyzyjne dane dotyczące czasu, kosztu i sposobu współpracy. Dzięki temu w trakcie omówienia można na twardych liczbach pokazać wpływ czynnika ludzkiego na efektywność prac i jak bardzo potrafi on być nieprzewidywalny nawet w tak prostym ćwiczeniu.

Budowę powtarza się dwu lub trzykrotnie, za każdym razem w nieco innych warunkach: z planem, bez planu, z samodzielnie wykonanym planem. W każdym ze scenariuszy mierzy się wyniki grup i dyskutuje przyczyny stojące z różnicami.

Wyniki z kolejnych edycji symulacji są skrupulatnie zapisywane i analizowane. Dzięki temu uzyskaliśmy jedno z największych badań w Polsce dotyczących czynników wpływających na efektywność współpracy. Więcej o tym można przeczytać tutaj.

Agenda

Wprowadzenie w zasady gry

Przeprowadzenie projektu X w formule ad hoc

Dyskusja na temat rezultatów

Zapoznanie się z planem bazowym

Realizacja projektu Y zgodnie z planem

Dyskusja na temat rezultatów

Samodzielne zaplanowanie projektu Z

Realizacja projektu Z zgodnie z własnym planem

Podsumowanie całej symulacji

Zastosowanie

 • Integracja zespołów wokół idei zarządzania projektami
 • Uświadomienie wartości planowania
 • Atrakcyjny moduł uzupełniający szkolenie z podstaw projektów, np. ABC Projektów
 • Demonstracja różnić między projektem realizowanym bez planu, często w chaosie a zgodnie z planem
 • Praktyczne pokazanie procesu planowania i elementów planu bazowego
Share This