WikipediaPrace nad naszą symulacją dobiegają końca. Jej prezentacja odbędzie się na konferencji PMI Śląsk 20 listopada, przy okazji omówimy metody uczenia współpracy oraz wyniki badań naukowych na ten temat. Szacujemy, że finalnie symulację będzie można pobrać z naszej witryny z końcem roku. Być może wcześniej udostępnimy materiały w wersji roboczej, to znaczy jeszcze bez profesjonalnej grafiki, aby zaprosić do testowania jej.

Graliśmy wewnętrznie i sama rozgrywka zajęła nam godzinę. Zakładamy więc, że grupie, która po raz pierwszy przystępuje do symulacji i wczytuje się w pojawiające się zdarzenia sama rozgrywka zajmie dwie godziny.

Zostało nam jeszcze zrobienie prezentacji sterującej symulacją, przeprowadzenie kilku sesji testowych, opracowanie podręcznika trenera oraz ładne narysowanie jej. Natomiast większość elementów, włącznie z regułami gry i scenariuszem, mamy już gotowe. Na koniec, ale pewnie już w przyszłym roku, przetłumaczymy całość na język angielski.

Aby uatrakcyjnić rozgrywkę wprowadziliśmy kilka historii, które toczą się w tle. Uczestnicy zapoznają się z nimi za pośrednictwem kart zdarzeń i przeciwdziałań. Zdarzeń jest sporo, ale uznaliśmy, że zwiększy to intensywność komunikacji między uczestnikami oraz ubarwi symulację.

Symulację będzie można prowadzić w kilku scenariusza szkoleniowych:

  1. Integracja zespołów, bez nawiązywania do zarządzania projektami – w tym wariancie jest to po prostu gra kooperacyjna dla 5 do 9 osób w pojedynczej grupie. Grup rzecz jasna można zorganizować wiele. Naszym zdaniem jeden trener będzie w stanie poprowadzić od 1 do 4 grup. Czas trwania 2-3 godziny.
  2. Integracja projektowa – ten wariant podobny jest do poprzedniego z tą różnicą, że wprowadzamy plan bazowy, przeciwdziałania i prosimy zespoły, aby raportowały projekt i minimalizowały odchylenia od planu. Ponadto omówienie powinno skupiać się na zagadnieniach zarządzania projektami. Czas trwania 3-4 godziny.
  3. Szkolenie z planowania i kontroli projektów – w tym wariancie sama symulacja powinna być uzupełniona wykładem i ćwiczeniami na temat planowania i kontroli, a może i koordynacji projektów. Dodatkowo pojawią się także przeciwdziałania, czyli planowanie ryzyk. Czas trwania 1-2 dni.

castra romana planszaNa Castra Romana składać się będzie:

  • Prezentacja w Power Point sterująca symulacją.
  • Arkusz w Excel z planami bazowymi.
  • Arkusze do druku na A4 w PDF z informacjami o każdej roli, 37 zdarzeniami, 23 kartami ataków, 16 przeciwdziałaniami, planami elementów fortu, 35 żetonami legionistów.
  • Arkusze do druku na A3 w PDF z planszą do gry (z boku widać roboczą wersję).

Przygotowanie symulacji do szkolenia polega na wydruku wszystkiego w kolorze ora wycięciu kart zdarzeń, ataków, przeciwdziałań i żetonów legionistów.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This