„Projekty powinny być prowadzone z wykorzystaniem lub w odniesieniu do uznanych standardów i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami, jak np. standardy dotyczące zarządzania projektami proponowane przez PMI® (Project Management Institute) – w szczególności standard PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) – czy metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments).”

To cytat z rekomendacji D wydanej przez KNF dla wszystkich banków w Polsce opublikowanej w styczniu 2013, zatem półtora roku temu.

„Bank powinien posiadać sformalizowane zasady prowadzenia projektów w zakresie środowiska teleinformatycznego, adekwatne do skali i specyfiki realizowanych projektów.”

Temat wdrażania metod projektowych właśnie w bankowości jest mi szczególnie bliski ze względu na doświadczenia zawodowe. W latach 2006 – 2011 właśnie tym się zajmowałem w jednym z banków detalicznych. Dlatego postanowiłem poruszyć bliżej ów temat.

Dwa zdania wyjaśnienia roli KNF. KNF to urząd publiczny, który nadzoruje sektor finansowy w naszym kraju. Robi to między innymi przez emitowanie rekomendacji, których częstym celem jest spowodowanie, aby działanie tych instytucji było bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste. Teraz zabrał się za projekty IT.

Co to oznacza, że PMBOK® Guide jest stosowany? PMBOK@ Guide składa się z kilkuset technik i metod. Nie mówi, które z nich należy stosować, a które nie. Po prostu wymienia, co jest stosowane na świecie i podpowiada, w których momentach projektu może się przydać. Zatem nie można uznać, że PMBOK został już wdrożony do końca, albo jeszcze nie. Po prostu organizacja wybiera techniki i stosuje je tak, jak potrafi. W minimalnym zakresie można uznać, że metodyka została wdrożona w momencie, gdy stworzono pierwszy harmonogram projektu, albo nawet w momencie, gdy po raz pierwszy zapytano uczestnika projektu „Ile ci to zadanie zajmie?” (wszak to technika expert judgment ponad 100 razy wymieniana w PMBOK® Guide). W maksymalnym zakresie… nikt nie stosuje PMBOK® Guide. Nikt nie stosuje wszystkich 47 procesów i dziesiątek technik naraz.

Zatem KNF idzie dalej i podaje w punktach, czego mają dotyczyć zasady prowadzenia projektów:

„Zasady prowadzenia projektów w zakresie środowiska teleinformatycznego powinny w szczególności:

 • wprowadzać definicję projektu. Definicja projektu może zostać określona np. w odniesieniu do wielkości szacowanego budżetu projektu lub liczby dni roboczych niezbędnych do jego realizacji.

 • obejmować wszystkie etapy projektu, od jego inicjacji i podjęcia decyzji o rozpoczęciu do formalnego zamknięcia,

 • określać sposób wskazywania interesariuszy projektu,

 • określać sposób doboru uczestników projektu i wskazywać ich role, uprawnienia i odpowiedzialności,

 • uwzględniać sposób dokumentowania realizacji projektu,

 • określać zasady współpracy i komunikacji stron biorących udział w realizacji projektu,

 • określać zasady zarządzania harmonogramem, budżetem, zakresem i jakością w projekcie,

 • określać zasady zarządzania ryzykiem w projekcie,

 • określać zasady zarządzania zmianą w projekcie,

 • określać zasady oraz role i odpowiedzialności w zakresie odbioru i wprowadzania do eksploatacji produktów prac projektu,

 • określać zasady podejmowania decyzji o zaniechaniu realizacji projektu.”

Zastanawia mnie, czy teraz standardem w bankowości stanie się zdobywanie certyfikacji, wdrażanie metodyk projektowych, podnoszenie kompetencji przez uczestników projektów. Znając kilka firm z tego sektora mogę stwierdzić, że „teatr nasz widzę ogromny”.

Fajnie, że urząd zajął się aspektami dojrzałości zarządzania. Szkoda jednak, że zignorował fakt, że na świecie istnieje kilka sprawdzonych modeli oceny dojrzałości projektowej organizacji, jak OPM3, czy P3M3.

Rekomendacja wchodzi w życie w grudniu 2014 roku, więc za 5 miesięcy. Na koniec warto zauważyć, że KNF skupia się wyłącznie na podejściu kaskadowym, ignorując modne ostatnio podejście zwinne.

Ps.:

Jacek F. na Linkedin zwrócił uwagę, że KNF opublikował jeszcze formularz do oceny zgodności z rekomendacją D. Jednak mam wrażenie, że nie doprecyzowuje on jak interpretować zgodność, a jedynie stanowi „kopiuj/wklej” z treści samej rekomendacji. Przykład:

Treść punktu Zgodność? Komentarz
Projekty powinny być prowadzone z wykorzystaniem lub w odniesieniu do uznanych standardów i dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami, jak np. standardy dotyczące zarządzania projektami proponowane przez PMI® (Project Management Institute) – w szczególności standard PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge) – czy metodyka PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments).

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This