PMI w swoim WBS Practice Standard opisuje ciekawą listę kontrolną, która pomaga w zdiagnozowaniu przyczyn problemów w projekcie. Duża część z nich wynika z niewłaściwie zdefiniowanego zakresu.

Zachęcam w ogóle do lektury tej pozycji, bo zawiera sporo przykładów i wiedzy, jak stosować WBS, czyli Strukturę Podziału Prac.

Poniżej prezentuję tą listę w moim wolnym tłumaczeniu:

Lista kontrolna problemów w projekcie (wg PMI WBS Practice Standard):

 • Projekt przekracza terminy
  • Czy wszystkie większe i mniejsze produkty są zawarte w WBS?
  • Czy produkty są opisane dostatecznie precyzyjnie, aby można było zdefiniować pakiety robocze?
  • Czy WBS uwzględnia zastosowanie metody wartości wypracowanej?
 • Projekt przekracza budżet
  • Czy WBS pozwala na ocenę kosztów pakietów i efektywność prac?
  • Czy WBS uwzględnia zastosowanie metody wartości wypracowanej?
 • Klient nie jest w stanie korzystać z produktu
  • Czy WBS jest zdekomponowany na małe, konkretne produkty?
  • Czy WBS jest zorientowany na produkty?
  • Czy są w WBS pakiety związane z testowanie, montażem, integracją, wdrożeniem, szkoleniami?
 • Zakres projektu się zmienił i wymknął spod kontroli
  • Czy został stworzony nowy WBS?
  • Czy WBS opisuje cały zakres projektu?
  • Czy WBS dopuszcza na pewien poziom elastyczności zmian zakresu?
  • Czy WBS był aktualizowany, gdy zatwierdzane były zmiany zakresu?
  • Czy WBS jest uwzględniony w procesie kontroli zmian?
 • Projekt stał się niekończącym się przedsięwzięciem
  • Czy został stworzony plan utrzymania i transferu po projekcie?
  • Czy projekt ma datę końca?
  • Czy WBS uwzględnia formalne zakończenie projektu?
  • Czy przedsięwzięcie jest projektem, czy faktycznie ciągłym procesem?
 • Ludzie gubią się w swoim kompetencjach w projekcie
  • Czy WBS definiuje odpowiedzialności za pakiet robocze?
  • Czy informacja o pakietach w WBS jest wystarczająco szczegółowa? Czy ludzie rozumieją, co kryje się w ich pakietach?
  • Czy WBS pokazuje ludziom namacalne produkty?
  • Czy wszyscy interesariusze, eksperci, członkowie zespołu byli zaangażowanie w tworzenie WBS?
 • Pewne zadania nie zostały wykonane
  • Czy cały zakres był opisany WBS?
  • Czy wszystkie komponenty WBS są zorientowane na produkty?
  • Czy WBS opisuje produkty, czy raczej kroki w procesie?
  • Czy dekompozycja WBS została zakończona zanim rozpoczęto planowanie czasów i zależności między zadaniami?
Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This