Focus na klienta

Szkolenie Focus na klienta w 60% czasu wypełnia angażująca symulacja pracy w kreatywnym zespole. Stanowi ona jednak tło dla przedstawienia technik i metod pracy nad kreatywnymi rozwiązaniami w sytuacji, gdy klient sam nie wie, czego chce.

Uczestnicy są skonfrontowanie z sytuacją niejasnych wymagań funkcjonalnych oraz ograniczeń technicznych i ich zadaniem jest stworzyć efektywny zespół, który wyekstrahuje oczekiwania od klienta i metodą prototypową wytworzy satysfakcjonujące rozwiązanie.

Szkolenie prowokuje uczestników do twórczego rozwiązywania problemu na linii klient – dostawca. Focus na klienta nie ma jednego rozwiązania, doświadczenia pokazują, że często uczestnicy potrafią zaskoczyć nawet trenerów swoją kreatywnością i otwartym podejściem do symulowanego problemu.

Wybrani klienci szkolenia

ikea sonel akzo nobel arcelor mittal

Główne zagadnienia

 • Techniki zwinnej analizy wymagań
 • Techniki podnoszące kreatywność
 • Asymetria informacyjna między klientem a dostawcą

Logistyka

 • Liczba uczestników w grupie: 6-15
 • Czas trwania: 1-2 dni
 • Dostępne języki: polski, angielski
 • Powierzchnia sali: 25 m2

Agenda

Dzień 1. Focus na klienta , podejście zwinne do zbierania wymagań 

proces systematycznego zbierania wymagań

wprowadzenie w symulowaną rzeczywistość

rozegranie pierwszej połowy

wstępne testy stworzonego rozwiązania

zebranie wyników

usprawnienie procesu zbierania wymagań przez zespół

rozegranie drugiej połowy

finalne testy stworzonego rozwiązania

podsumowanie wyników

Dzień 2. Podejście jakościowe do zbierania wymagań

Voice of the Customer – VoC

model Kano

Critical to Quality – CtQ,

Quality Function Deployment – QFD

Zdefiniowanie klienta, persona

Zmapowanie procesu tworzenia wymagań

Ustalenie wzorcowych dokumentów i technik zarządzania wymaganiami

Korzyści

 • Poznanie pojęć z zakresu zarządzania wymaganiami z perspektywy zarządzania jakością i zwinnej
 • Doświadczenie pracy w kreatywnym zespole
 • Nauczenie się radzenia sobie z ograniczonymi informacjami
 • Uświadomienie wagi weryfikacji/testów innowacyjnych koncepcji
 • Atrakcyjna forma zajęć z wykorzystaniem warsztatów i symulacji

Cele szkoleniowe, uczestnik będzie:

 • znał wybrane techniki zwinnej analizy wymagań,
 • potrafił stworzyć prostą mapę strumienia wartości,
 • umiał systematycznie gromadzić wymagania od klienta,
 • rozumiał asymetrię informacyjną miedzy dostawcą a klientem,
 • zbudować uproszczony model QFD dla wskazanego przykładu,
 • rozumiał odpowiedzialności i role w projekcie w obszarze analizy wymagań.
Share This