Statystyka nie gryzie. Cześć 2 – Reguła Pareto

Statystyka nie gryzie. Cześć 2 – Reguła Pareto

W XIX wieku włoski socjolog i ekonomista Vilfredo Pareto na podstawie analizy danych statystycznych ludności włoskiej stwierdził, że 20% mieszkańców Włoch jest w posiadaniu 80% majątku włoskiego (co ciekawe obecnie mówi się, że 99% majątku jest w posiadaniu 1% ludności świata). Prawie 50 lat później Joseph Juran użył nazwy Reguła Pareto dla opisu większej ilości zjawisk w swoich badaniach nad jakością w procesach. Zauważył on, że 80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn.
(więcej…)

Cechy problemu w projekcie DMAIC

Projekt Six Sigma bywa też nazywany projektem DMAIC od pierwszych liter kolejnych faz projektu D – Define, M – Measure, A – Analize, I – Improve, C – Control. Na etapie Define zaczynamy zwykle od „pożaru” w procesie lub w obszarze biznesowym, który sponsor poprzez projekt próbuje długofalowo zabezpieczyć (proces, nie „pożar”). Pożar ten bywa nazywany również problemem biznesowym, gdyż oznacza sytuację biznesowo nieakceptowalną dla właściciela procesu. Jednym z kluczowych zadań dla PMa na etapie Define jest właśnie przekształcenie ogólnego problemu na problem projektowy.
(więcej…)

Budowanie zespołu projektowego Six Sigma wykorzystując metodę CTQ tree

Budowanie zespołu projektowego Six Sigma wykorzystując metodę CTQ tree

W trakcie pracy z projektami Six Sigma natraficie pewnie na wyzwanie związane z budowaniem zespołu projektowego na etapie DEFINE. Temat projektu w tym okresie jest bardzo często niedookreślony, a zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami zespół być powinien i być musi, gdyż kierownik projektu nie jest po to aby robić projekt, ale po to, by sprawiać, że projekt będzie zrealizowany z sukcesem. Tak czy inaczej, budowanie zespołu projektowego nie jest prostym zadaniem, jeżeli chcemy to zrobić dobrze (źle = biorę najlepszych znajomych i ludzi, którzy generalnie mi nie będą przeszkadzać).
(więcej…)

Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany