20090529_Great_Wall_8219Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z prac na open source’owym warsztatem Wielki Mur. Jesteśmy kilka kroków dalej i aktualna koncepcja przedstawia się następująco.

Tak, jak wcześniej pisaliśmy, wybraliśmy historię budowania Chińskiego Muru. Głównym celem jest zabezpieczenie się przed ryzykiem najazdu barbarzyńskiej armii. Celami szczegółowymi są zmienne priorytety związane pojawiającymi się mniejszymi zagrożeniami ze strony wroga oraz zmiany koncepcji przez cesarza.

Zakłada się, że w symulacji wystąpią poniższe role:

 1. Front wschodni 1-2 osoby
 2. Front zachodni 1-2 osoby
 3. Front północny 1-2 osoby
 4. Front południowy 1-2 osoby
 5. Kierownik projektu
 6. Wydobycie kamienia
 7. Wsparcie projektu 1-2 osoby
 8. Komitet sterujący 1-3 osoby

W efekcie gra jest dedykowana dla 8 do 15 osób.

W ramach każdego frontu występują następujące funkcje:

 1. Budowa drogi
 2. Transport materiałów
 3. Budowa muru
 4. Budowa wieży

Założyliśmy, że początkowo zespoły będą wstawione w sytuację zachęcającą do rywalizacji. Cesarz przekaże pewną pulę darmowych materiałów – kamieni. Następnie pojawi się wspólny wróg oraz konieczność korzystania ze wspólnego kamieniołomu i zbudowania do niego drogi. Poniżej zakładane zależności w ramach danego frontu robót.

Funkcja Droga Transport Mur Wieża Wydobycie
Droga potrzebuje ochrony  potrzebuje ochronny potrzebuje materiałów do budowy
Transport potrzebuje drogi do przewożenia materiałów z kamieniołomi
Mur potrzebuje przewiezienia materiałów na miejsce budowy
Wieża potrzebuje przewiezienia materiałów na miejsce budowy
Wydobycie  potrzebuje ochrony  potrzebuje ochrony

Wszystkie funkcje dodatkowo potrzebują robotników do prac, których się wynajmuje za pieniądze ze wspólnego budżetu.

Ustaliliśmy, że rekwizytami w grze będą kartki drukowane z PDF, który udostępnimy na naszej stronie oraz karteczki post it. Dodatkowo przyda się flipchart i flamastry. Jeżeli trener będzie chciał uczyć planowania i kontroli projektu kaskadowego, to również przydatny może być komputer z MS Excel, my udostępnimy odpowiednio przygotowany arkusz kalkulacyjny.

Założyliźmy, że będzie możliwe poprowadzenie tej symulacj w kilku wariantach szkoleniowych:

 1. Szkolenie miękkie na temat współpracy – w tym wariancie nie wprowadzamy żadnych technik i narzędzi projektowych. Grupa ma za zadanie dogadać się i wspólnie zrealizować cele. Głównym celem jest pokazanie wartości współpracy i trudności przejścia z perspektywy rywalizacji na kooperacyjną.
 2. Szkolenie z prowadzenia projektu kaskadowego – w tym wariancie wprowadzamy planowanie bazowe i monitorowanie projektu. Grupa albo sama opracowuje plan, albo otrzymuje go od trenera i ma za zadanie przeprowadzić projektu zgodnie z nim. Tutaj konieczne będzie użycie Excela.
 3. Szkolenie z prowadzenia projektu zwinnego – w tym wariancie szkolenie ilustruje podstawowe techniki zwinne: backlog, tablica zadań, scrumban, wykres wypalania, review, retrospective, timeboxing.
Zapisz się na nasz newsletter

Zapisz się na nasz newsletter

Twój e-mail został zapisany

Share This