+48 512 364 075
Wyprawa na Biegun – podstawy planowania projektu
Podsumowanie
Opis szkolenia

Wyprawa na Biegun – podstawy planowania projektu

„Człowiek powinien w życiu dążyć do zdobycia największej nagrody, jaką ustanowiono.”
Sir Ernest Shackleton

Warsztat szkoleniowy Wyprawa na Biegun wprowadza uczestników w podstawowe zagadnienia zarządzania projektami, a w szczególności planowania projektów. W ciągu całego dnia grupa planuje projekt ekspedycji polarnej. Szkolenie oparte jest na prawdziwej historii zdobywania Antarktydy przez sir Ernesta Shackletona.

Pobierz plik z podstawowymi informacjami o Wyprawie na Biegun

Szkolenie Wyprawa na Biegun – podstawy planowanie projektu składa się z poniższych bloków:

 1. Symulacji biznesowej
 2. Wykładu
 3. Cwiczeń

Wykład

Wykład realizowany jest w krótkich odcinkach, w trakcie których uczestnikom prezentowany jest zestaw zagadnień dotyczący planowania projektu:

 • Analiza udziałowców
 • Definiowanie celów
 • Planowanie zakresu, tworzenie WBS
 • Planowanie harmonogramu
 • Planowanie budżetu
Zagadnienia omawiane są na podstawowym poziomie wiedzy za to możliwie szeroko.

Cwiczenia

Co kilkadziesiąt minut realizowany jest kolejny krok planowania wyprawy i jednocześnie uczestnicy są obligowani do przygotowania kolejne rozdziału planu: analiza udziałowców, cele, zakres, harmonogram, budżet.

Cele szkoleniowe

Cele szkolenia są następujące:

 1. Poziom wiedzy – uczestnik:
  1. Zna podstawowe terminy zarządzania projektami: WBS, kamienie milowe, harmonogram, budżet, jakość, cel itd.
  2. Zna podstawowe kroki planowania projektu.
  3. Rozumie atrybuty SMART celów oraz różnice między produktami, rezultatatmi i oddziaływaniami.
 2. Poziom umiejętności – uczestnik:
  1. Potrafi planować projekt iteracyjnie, metodą kolejnych uzgadniających się przybliżeń.
  2. Potrafi stworzyć spójne cele projektu, ogólny zakres, harmonogram i budżet.
  3. Potrafi zaprezentować ogólny plan projektu.
 3. Poziom postaw – uczestnik:
  1. Ma świadomość wagi planowania projektu.
  2. Wie jednak, że planowanie nie zawsze wystarcza, aby skończyć projekt z sukcesem.
  3. Docenia istotę tzw. „czynnika ludzkiego” w projekcie.

Zastosowanie

Warsztat jest stosowany jako interesujące wprowadzenie do cyklu szkoleniowego na temat zarządzania projektami. W sposób przekrojowy, a jednocześnie ogólny przybliża wszystkie obszary wiedzy z tego zakresu. Dzięki temu potrafi zaintrygować uczestników i zachęcić do dalszego pogłębiania wiedzy. Pełni równiez funkcję integracyjną grupy.

W trakcie dnia uczestnicy na przemian słuchają kolejnych rozdziałów opowieści, planują w toku dyskusji elementy swoich projektów i prezentują na flipchartach swoje osiągnięcia. Pod koniec dnia sala szkoleniowa obwieszona jest arkuszami papieru z planami symulowanych projektów. Wartością dodatkową jest możliwość porównania różnych wizji projektu stworzonych przez poszczególne zespoły. Dla uczestników zaskakujące często jest to, że na podstawie tych samych informacji wejściowych można zaplanować bardzo odmienne projekty.

Agenda

 1. Przedstawienie realiów symulowanego projektu i rozdanie materiałów informacyjnych
 2. Zaplanowanie pierwszych elementów projektu (cele, koncepcja, analiza udziałowców, zakres) i ich prezentacja
 3. Zaplanowanie reszty projektu (harmonogram, budżet, jakość, ryzyka)
 4. Omówienie i porównanie wyników między grupami

Kwestie organizacyjne

 • Czas trwania – 1 dzień
 • Ilość uczestników w grupie –  5-15 osób
 • Ilość równoległych grup – dowolna
 • Sala szkoleniowa – 25 m2 per grupa
 • Ilość punktów PDU – 7

Skontaktuj się z nami!

jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Ciebie szkolenie lub tylko o nim opowiedzieli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz: szkolenia@octigo.pl

* - wymagane

 Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem od Octigo informacji o nowościach w ofercie

Czas trwania:
1 dzień
Grupa szkoleniowa:
6-15
Ilość równoległych grup szkoleniowych:
dowolna

Korzyści

W trakcie szkolenia uczestnicy są wciągani w atmosferę wyprawy polarnej. Historyczna ekspedycja odbywała się w okresie Wielkich Zdobywców Bieguna i uczestnicy, posługując się dostarczonymi materiałami, objaśnieniami trenerów oraz własną pomysłowości wczuwają się w tamte realia i klimat. Więcej na temat historycznego przedsięwzięcia Ernest Shackletona można przeczytać tutaj.

Dzięki temu, że symulowany projekt miał miejsce ponad 100 lat temu, wiedza merytoryczna uczestników szkolenia o tym projekcie jest na tym samym poziomie, co daje im równe szanse i pozwala nieco puścić wodze fantazji. Z drugiej strony budują emocjonalny stosunek do planowanego projektu.

Skontaktuj się z nami!

jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Ciebie szkolenie lub tylko o nim opowiedzieli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz: szkolenia@octigo.pl

* - wymagane

 Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem od Octigo informacji o nowościach w ofercie

Biuletyn

 

Chcesz wiedzieć, o czym piszemy na blogu, co nas fascynuje, co nowego dzieje się w Octigo? Zapisz się na nasz biuletyn.

Wypełniając powyższy formularz, zgadzam się na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez firmę Octigo sp. z o.o. Twój e-mail będzie przechowywany wyłącznie w naszej bazie, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, Twój e-mail nie jest udostępniany innym podmiotom, wysyłamy biuletyn e-mailowy nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu.

 
 
Profil na Google+ PMI, PMBOK, PMP, PgMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.