+48 512 364 075

Cele szkoleniowe Mayday, Mayday

Szkolenie realizuje cele związane z szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem i zmianą w projektach. W zależności od oczekiwań nacisk na poszczególne aspekty może ulegać modyfikacji.

Typowy warsztat realizuje poniższe cele edukacyjne:

1) poziom wiedzy – uczestnik:

 • zna podstawowe pojęcia związana z zarządzaniem ryzykiem w projektach
 • zna przebieg procesu zarządzania ryzykiem
 • potrafi opisać kolejne etapy procesu
  • Planowanie zarządzanie ryzykiem
  • Identyfikacja ryzyk
  • Tworzenie rejestru ryzyk
  • Analiza ryzyk – jakościowa i ilościowa
  • Planowanie reakcji na ryzyka
  • Monitorowanie i kontrola ryzyk
 • zna różnicę między aktywnym i pasywnym podejściem ryzyk w projekcie
 • rozumie termin „zarządzanie projektem przez ryzyka i zmiany”

2) poziom umiejętności – uczestnik:

 • potrafi identyfikować ryzyka i tworzyć ich rejestr
 • potrafi określać wpływ potencjalnego ryzyka na projekt w kontekście pełnionej przez siebie roli
 • potrafi określić wpływ ryzyka na projekt – analiza jakościowa i ilościowa
 • potrafi przez zastosowanie metod zarządzania ryzykiem dynamicznie nim zarządzać
 • jest wyczulony na dostrzeganie w projekcie symptomów pojawiania się ryzyk
 • rozumie wartość aktywnego zarządzania ryzykiem dla sprawnego przebiegu projektu

3) poziom postaw – uczestnik:

 • czuje konieczność aktywnego skutecznego zarządzania ryzykiem w projekcie o dostrzega wartość aktywnego zarządzania ryzykiem na efektywność projektu
 • docenia potrzebę inwestycji zasobów projektu w celu minimalizacji ryzyka
 • czuje potrzebę skutecznego i efektywnego komunikowania symptomów ryzyk o dostrzega rolę wszystkich osób zaangażowanych w projekt w proces
 • zespołowo zarządzania ryzykiem
 • dostrzega słuszność strategii „patrzenia w przód” w projektach i jej komunikowania, a także przekonywania do niej pozostałych członków zespołu
 • rozumie korzyści ze środowiska nastawionego na współpracę w radzeniu sobie z ryzykami, w porównaniu do środowiska nastawionego na rywalizację
Kontakt
Interesują Cię nasze szkolenia? Skontaktuj się z nami: tel.:+48 512 364 075 e-mail: szkolenia@octigo.pl Formularz kontaktowy

Biuletyn

 

Chcesz wiedzieć, o czym piszemy na blogu, co nas fascynuje, co nowego dzieje się w Octigo? Zapisz się na nasz biuletyn.

Wypełniając powyższy formularz, zgadzam się na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez firmę Octigo sp. z o.o. Twój e-mail będzie przechowywany wyłącznie w naszej bazie, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, Twój e-mail nie jest udostępniany innym podmiotom, wysyłamy biuletyn e-mailowy nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu.

 
 
Profil na Google+ PMI, PMBOK, PMP, PgMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.