+48 512 364 075
Massawa – Leadership
Podsumowanie
Opis szkolenia

Massawa – Leadership

Massawa Leadership to wariant naszej gry szkoleniowej Massawa adresowany do członków, liderów i kierowników zespołów. Szkolenie uczy współpracy w zespole, roli przywódcy oraz demonstruje w praktyce różne style zarządzania i komunikacji, a przede wszystkim pełnienia funkcji menadżera.

Zobacz film z Massawy: http://youtu.be/6pQgsWE5hsQ

Przewaga Massawy Leadership nad tradycyjnym szkoleniem polega na interaktywnej formule gry szkoleniowej wzbogaconej dodatkowo o bloki teoretyczne i ćwiczeniowe dotyczące współpracy zespołowej i komunikacji. Uczestnik w tym samym czasie zdobywa wiedzę na temat tego, jak być efektywnym członkiem zespołu lub jego menadżerem oraz dzięki symulacji ma szansę w praktyce ją zweryfikować i ugruntować również na poziomie umiejętności. Uczestnik ma zastosować zdobytą wiedzę w swojej pracy, a nie tylko nauczyć się teorii.

Cele:

 • Poziom wiedzy – uczestnik zna:
  • Pojęcie zespół zadaniowy;
  • Specyfikę pracy zespołów projektowych;
  • Różnicę ról i odpowiedzialności projekt managera w zależności od struktur organizacyjnych firmy;
  • Etapy procesu zarządzanie zespołem projektowym
  • Mechanizmy psychologiczne, którym podlegają grupy projektowe
  • Różnicę między motywacją a manipulacją;
  • Modele zarządzania zespołem projektowym;
  • Podstawowe zasady planowania i kontrolowania prac zespołu;
  • Sposoby efektywnego komunikowania się w zespole;
  • Typowe przyczyny konfliktów w powstające w zespole;
  • Sposoby zarzadzania konfliktami w zespole projektowym;
  • Różnicę miedzy przewodzeniem ludzi a przywództwem nad ludźmi;
 • Poziom umiejętności – uczestnik potrafi:
  • Zaplanować zlecone nawet bardzo złożone zadanie;
  • Monitorować efektywność wykonania zadań przez podległe zespoły;
  • Delegować wybrane zadania innym członkom zespołu;
  • Być produktywnym członkiem zespołu;
  • Skutecznie i efektywnie komunikować się z zespołem, przekazując tylko właściwe informacje we właściwym czasie.
  • Potrafi określić poziom rozwoju pracownika i dostosować własny styl pracy z nim;
  • Potrafi dostosować sposób komunikacji do potrzeb pracy dla wyników w projekcie;
 • Poziom postaw – uczestnik:
  • Rozumie konieczność pracy nad efektywnością pracy zespołu;
  • Rozumie konieczność stałej pracy z zespołem projektowym;
  • Widzi konieczność dostosowania własnej pracy do potrzeb pracownika;
  • Rozumie konieczność pracy nad profilaktyką konfliktów;
  • Widzi uzasadnienie stosowanie narzędzi i technik zarządzania ludźmi z wykorzystaniem zasada psychologii społecznej.

Przebieg szkolenia:

Dzień 1

 • Rola kierownika projektu wg PMBOK® Guide
 • Rola i zadania kierownika w organizacjach
 • Typowe trudności w pracy z ludźmi
 • Kierownik jako lider zmian w organizacji, wymagania kompetencyjne
 • Wprowadzenie w zasady gry
 • Blok wykładowy na temat zarządzania i delegowania zadań w zespole
 • Rozegranie pierwszej połowy gry
 • Podsumowanie pierwszej połowy gry i analiza współpracy, komunikacji i zarządzania w symulowanym zespole.

Dzień 2

 • Planowanie i koordynowania zadań na przykładzie symulacji Massawa;
 • Przywództwo transakcyjne a charyzmatyczne;
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowanie grupy zadaniowej;
 • Zasady delegowanie zadań w relacjach nieformalnych;
 • Rozegranie drugiej połowy gry;
 • Podsumowanie drugiej połowy gry, analiza współpracy, komunikacji i zarządzania w symulowanym zespole;
 • Blok wykładowy na temat koordynowania i kontroli wykonania zadań.

Dzień 3

 • Motywacja zespołów zadaniowych;
 • Unikanie manipulacji w pracy w organizacji;
 • Diagnoza etapu rozwoju pracownika zespołu projektowego;
 • Autodiagnoza stylu przywódczego;
 • Style zarządzania i ich dostosowanie do potrzeb pracownika i zadania;
 • Motywacja zespołów zadaniowych.

Dzień 4

 • Skąd biorą się problemy w pracy z ludźmi
 • Dlaczego niektórzy ludzie sprawniej komunikują się z innymi?
 • Tradycyjne metody radzenia sobie ze sporami
 • Rodzaje rozwiązań konfliktów
 • Zasady poprawnej komunikacji
 • W jaki sposób przeciwdziałać manipulacjom stosowanym przy rozwiązywaniu konfliktów?
 • Jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym w kontaktach z ludźmi?

Skontaktuj się z nami!

jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Ciebie szkolenie lub tylko o nim opowiedzieli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz: szkolenia@octigo.pl

* - wymagane

 Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem od Octigo informacji o nowościach w ofercie

Czas trwania:
4 dni
Grupa szkoleniowa:
8-12
Ilość równoległych grup szkoleniowych:
dowolna

Korzyści

 • interaktywna formuła gry szkoleniowej
 • wyjątkowo aktywne szkolenie
 • doświadczenie cyklu życia grupy
 • praktycznej nabycie wiedzy o przewodzeniu grupie
 • poznanie kompetencji menadżerskich

Skontaktuj się z nami!

jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Ciebie szkolenie lub tylko o nim opowiedzieli.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz: szkolenia@octigo.pl

* - wymagane

 Jestem zainteresowany/na otrzymywaniem od Octigo informacji o nowościach w ofercie

Biuletyn

 

Chcesz wiedzieć, o czym piszemy na blogu, co nas fascynuje, co nowego dzieje się w Octigo? Zapisz się na nasz biuletyn.

Wypełniając powyższy formularz, zgadzam się na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez firmę Octigo sp. z o.o. Twój e-mail będzie przechowywany wyłącznie w naszej bazie, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, Twój e-mail nie jest udostępniany innym podmiotom, wysyłamy biuletyn e-mailowy nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu.

 
 
Profil na Google+ PMI, PMBOK, PMP, PgMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.