+48 512 364 075

Zastosowanie Massawy

Szkolenie dedykowane jest dla osób planujących zdobywać podstawową wiedzę o projektach, lecz oprócz tej funkcji Massawę traktować można w nieco inny sposób…

Integracja zespołu projektowego (team building)
Warsztat może zostać użyty na początku projektu w celu zintegrowania członków zespołu wokół wspólnego celu. Dla przyszłego kierownika projektu może dostarczyć cennych informacji na temat postaw ludzi i miejsc potencjalnych konfliktów.
Warsztat jest szczególnie wartościowy dla integracji pracowników różnych firm (klienta, dostawców) realizujących wspólny projekt. Jeden dzień intensywnej współpracy i komunikacji na Massawie może zastąpić wielotygodniowy proces poznawania się ludzi w projekcie.

Gra szkoleniowa Massawa realizuje wówczas takie cele, jak:

  1. Przełamywanie barier we współpracy w zespołach projektowych.
  2. Motywowanie członków zespołów projektowych do kreatywności i podejmowania ustalonych działań (aby chciało się chcieć) i motywowanie do szukania rozwiązań.
  3. Wzrost umiejętności przeciwdziałania i rozwiązania istniejących konfliktów.
  4. Poznanie się członków zespołów projektowych, jeżeli nie znali się wcześniej.
  5. Przegląd postaw i stylów komunikacji członków zespołów projektowych, szczególnie przydatny dla świeżo upieczonych kierowników projektów.

Szkolenie z  komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania przez cele i delegowania zadań

Massawa – zarządzanie zespołem jest wariantem naszej gry adresowanym do liderów, kierowników i członków zespołów, którzy potrzebują nauczyć się i w praktyce posiąść umiejętność współpracy grupowej, efektywnej komunikacji i delegowania zadań, a także rozwiązywania konfliktów.

W tej wersji gry szkoleniowej uczestnicy poznają zasady współpracy i komunikacji w zespole, w którym występuje wiele współzależności, sprzecznych niekiedy priorytetów, równoległych zadań i ograniczeń.

Więcej informacji o Massawie – zarządzanie zespołem można znaleźć tutaj.

Przełamywanie barier komunikacyjnych

Przykładem typowych barier jest współpraca pionu IT oraz tzw. „biznesu” albo produkcji i planowania lub konstrukcji.

Warsztat pozwala na przełamanie barier komunikacyjnych charakterystycznych dla tzw. silosów funkcjonalnych. Pracownicy różnych pionów firmy są postawieniu przed koniecznością intensywnej współpracy w symulowanym projekcie, co redukuje myślenie „my-oni” i pozwala na stworzenie wspólnego języka.
Warsztat uświadamia uczestnikom, że projekt nie zaczyna się i nie kończy na jednym silosie, tylko jest własnością całej organizacji. Uświadamia, że sukces i klęska projektu zależy od całego zespołu, a nie tylko kierownika projektu.

Edukacja członków zespołów projektowych
Warsztat w praktyce pokazuje jak funkcjonują najważniejsze elementy projektu takie, jak: jakość, zakres, czas, ryzyko, procesy produkcyjne i zarządcze, komunikacja, role projektowe. Dzięki temu uczestnicy szybko uświadamiają sobie, jaką rolę one pełnią w rzeczywistych projektach.
Taka praktyczna ilustracja poparta krótkim szkoleniem teoretycznym wyposaży uczestników projektów w niezbędną wiedzę do efektywnej pracy w projektach. Co ciekawe badania ankietowe pokazują, że wśród tych osób po przejściu Massawy wzrasta motywacja do prowadzenia projektów.

Zmiana kultury organizacyjnej
Warsztat Massawa może stać się kluczowym narzędziem zmiany kultury organizacyjnej w kierunku lepszego wsparcia projektów. W jednym z banków przeprowadzono sesje warsztatu dla 200 osób biorących udział w projektach. Uzyskano dzięki temu wzrost świadomości funkcjonowania projektów w organizacji, ujednolicenie słownictwa i obniżenie oporu przed zmianami.

W trakcie wdrażania zmiany w organizacji można wyróżnić kilka faz, w których dużą wartość przynosi zastosowanie Massawy:

  1. Definiowanie zmiany – na początkowym etapie niekiedy formowany jest międzyfunkcjonalny zespół odpowiedzialny za opracowanie i zaplanowanie zmiany. Massawa może posłużyć jako narzędzie integracji tego zespołu wokół wspólnego projektu.
  2. Konfrontowanie zmiany z organizacją – w trakcie tego etapu zdefiniowana zmiana jest prezentowana kluczowym pracownikom organizacji celem doprecyzowania i pozyskania pierwszych ambasadorów tej zmiany. Massawa oprócz funkcji integracyjnej może stanowić świetny pretekst do przedstawienia tej zmiany w momencie, gdy ludzie otwarci są na nowe idee, tj. w trakcie intensywnego warsztatu symulacyjnego.
  3. Komunikowanie zmiany w organizacji – zmiana po szczegółowym zaplanowaniu powinna być wdrożona w firmie. Elementem tego zadania jest poinformowanie pracowników oraz rozwianie ich wątpliwości. Massawa może być przeplatana sesjami, w trakcie których uczestnicy dyskutują na temat wdrażanej zmiany i uczą się, jak się do nie zaadaptować. Dzięki zaangażowaniu w symulację przekaz informacyjny łatwiej może do nich dotrzeć.
Kontakt
Interesują Cię nasze szkolenia? Skontaktuj się z nami: tel.:+48 512 364 075 e-mail: szkolenia@octigo.pl Formularz kontaktowy

Biuletyn

 

Chcesz wiedzieć, o czym piszemy na blogu, co nas fascynuje, co nowego dzieje się w Octigo? Zapisz się na nasz biuletyn.

Wypełniając powyższy formularz, zgadzam się na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez firmę Octigo sp. z o.o. Twój e-mail będzie przechowywany wyłącznie w naszej bazie, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, Twój e-mail nie jest udostępniany innym podmiotom, wysyłamy biuletyn e-mailowy nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu.

 
 
Profil na Google+ PMI, PMBOK, PMP, PgMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.