+48 512 364 075

Koloseum

Film z ceremonii rozdania nagród PMI Award 2013

Prezentujemy również ranking wybranych sesji Koloseum

Warsztat symulujący prowadzenie historycznego projektu zgodnie z metodyką PRINCE2 albo alternatywnie PMBOK® Guide.

Cesarz postanowił wybudować teatr w jednej z prowincji imperium. Celem projektu jest postawienie koloseum wraz z otaczającą infrastrukturą, aby zapewnić cesarstwu zyski z przedstawień walk gladiatorów tradycyjnych i morskich. Mianowano was budowniczymi i waszym zadaniem jest wznieść teatr, domy gladiatorów, akwedukty oraz wytrenować gladiatorów.

Warsztat Koloseum jest świetnym uzupełnieniem programów szkoleniowych PRINCE2, PMP® oraz programów wdrażania metodyki PRINCE2 i PMBOK® Guide w firmie. Pozwala spojrzeć na zasady i narzędzia metodyki z perspektywy praktycznej. Pozwala również uświadomić sobie faktyczne funkcjonowanie procesów i podział ról oraz odpowiedzialności w ramach podejścia PRINCE2, dzięki temu łatwiej jest zaadaptować je do realiów przedsiębiorstwa i uniknąć ryzyka porażki przy wdrażaniu tej metodyki.

W ciągu dwóch dni warsztatu uczestnicy budują z kilku tysięcy klocków model koloseum, poznają historię tej budowli, a przede wszystkim uczą się w praktyce stosowania metodyki PRINCE2 lub PMBOK® Guide.

Korzyści

 • poznanie metodyki PRINCE2 lub PMBOK® Guide w praktyce
 • poprowadzenie symulowanego projektu zgodnie z metodyką PRINCE2 lub PMBOK® Guide
 • utrwalenie wiedzy o PRINCE2 lub PMBOK® Guide
 • przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation i Practitioner, PMP®, CAPM®
 • uświadomienie, jak w praktyce działają procesy z PRINCE2 lub PMBOK® Guide w celu adaptacji i wdrożenia ich w firmie
 • praktyczna ilustracja modelu zarządzania projektami wg PRINCE2 lub PMBOK® Guide
 • obniżenie bariery wejścia metodyki projektowej do firmy

Grupa docelowa

 • członkowie komitetów sterujących
 • kierownicy projektów
 • członkowie zespołów projektowych
 • uczestnicy kursów PRINCE2 Foundation i Practitioner, PMP®, CAPM®
 • menadżerowie liniowi biorący udział w projektach

Zastosowanie warsztatu symulacyjnego

Utrwalenie wiedzy przed egzaminem certyfikującym PRINCE2 Foundation i Practitioner, PMP®, CAPM®.
Praktyczny warsztat jest doskonałym uzupełnieniem teoretycznego szkolenia z metodyki, bowiem pozwala spojrzeć na metodykę zarządzania projektami całościowo. Sugeruje się zastosowanie go w cyklu szkoleniowym po szkoleniu Foundation albo Practitioner oraz w trakcie szkolenia PMP®, CAPM®, a tuż przed samym egzaminem. Dzięki temu uczestnik może utrwalić i zweryfikować umiejętność stosowania zasad metodyki w praktyce.

Wdrażanie metodyki PRINCE2 lub PMBOK Guide w firmie

W ramach programu wdrażania metodyki krytycznymi elementami są:

 • adaptacja metodyki do uwarunkować przedsiębiorstwa,
 • uświadomienie pracownikom, jak efektywnie może być realizowany projekt przy zastosowaniu PRINCE2 lub PMBOK® Guide,
 • budowanie kultury projektowej.

Koloseum wspiera oba te cele dzięki pokazaniu, jak pracuje się w środowisku Prince2 na przykładzie symulowanego projektu i aktywne zaangażowanie ich w tą symulację.

Warsztat jest w pełni zgodny z metodyką PRINCE2 lub PMBOK® Guide i prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów zarówno z PRINCE2 jak i PMP®, PgMP®.

W jego trakcie uczestnicy praktycznie poznają planowanie oparte na produktach, technikę przeglądu jakości, plan bazowy, zarządzanie przez tolerancje, procesy projektowe z PRINCE2, ciągłe analizowanie uzasadnienia biznesowego projektu, odbiory etapów i wiele innych.

W przypadku wybrania wariantu opartego na PMBOK® Guide uczestnicy zbudują, a następnie zweryfikuje w praktyce Plan Zarządzania Projektem, typowe role wg PMBOK® Guide oraz doświadczą funkcjonowania procesów projektowych.

Cele szkoleniowe

 1. Poziom wiedzy
  1. Zna podstawowe terminy z metodyki PRINCE2: PBS, wyjątek, poziom tolerancji, etap, KZ, KP, KS, klient, użytkownik, dostawca, nadzór jakości, wsparcie, produkt, zagadnienie, Project Brief
  2. Alternatywnie zna podstawowe terminy z metodyki PMBOK® Guide: WBS, kierownik projektu, klient, sponsor, Plan Zarządzania Projektem, kamienie milowe, Project Charter
  3. Zna odpowiedzialność i obowiązki ról w projekcie wg PRINCE2 lub PMBOK® Guide
  4. Zna 7 procesów zarządzania projektem wg PRINCE2
  5. Alternatywnie w wariancie PMBOK® Guide zna 6 procesów monitorowania i kontroli, 4 procesy egzekucji, 7 procesów planowania
  6. Zna technikę przeglądu jakości w wariancie PRINCE2
  7. Zna technikę planowania opartego na produktach w wariancie PRINCE2
 2. Poziom umiejętności
  1. Potrafi zarządzać projektem za pomocą etapowania
  2. Potrafi planować i rozliczać zakres projektu z perspektywy produktów
  3. Umie analizować uzasadnienie biznesowe projektu
  4. Rozumie, na czym polega zarządzanie przez tolerancje i potrafi eskalować zagadnienia przekraczające tolerancje na jego poziomie
  5. Potrafi pełnić określoną rolę zgodnie z jej kompetencjami wg PRINCE2 lub uzgodnionym Planem Zarządzania Projektem wg PMBOK® Guide
 3. Poziom postaw
  1. Uważa, że zarządzanie projektem zgodnie z metodyką zwiększa szanse jego powodzenia, w szczególności zaś przestrzeganie wyznaczonych ról oraz procesów zarządzania projektem
  2. Zgadza się, że konieczna jest ciągła analiza uzasadnienia biznesowego projektu
  3. Zgadza się, że każdy etap projektu wymaga jego autoryzacji
  4. Jest przekonany o efektywności zarządzania z wykorzystaniem tolerancji
  5. Planowanie projektu zaczyna od spisania i przeanalizowania zależności między produktami w przypadku PRINCE2
  6. Jest przekonany o krytycznej roli Planu Zarządzania Projektem

Ramy organizacyjne

 • Czas trwania samej symulacji (bez części szkoleniowej): 2 dni
 • Grupa szkoleniowa: 8 do 15 osób
 • Ilość równoległych grup: dowolna
Warsztat symulacyjny Koloseum jest częścią kursu przygotowującego do certyfikatu PMP®PMP® Colosseum Preparation Course, wymienionego w katalogu PMI R.E.P..

Chcesz wziąć udział w szkoleniu Koloseum? Skontaktuj się z nami szkolenia@octigo.pl.

PMI, PMBOK, PMP, PMI-ACP, PgMP, PfMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Kontakt
Interesują Cię nasze szkolenia? Skontaktuj się z nami: tel.:+48 512 364 075 e-mail: szkolenia@octigo.pl Formularz kontaktowy

Biuletyn

 

Chcesz wiedzieć, o czym piszemy na blogu, co nas fascynuje, co nowego dzieje się w Octigo? Zapisz się na nasz biuletyn.

Wypełniając powyższy formularz, zgadzam się na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez firmę Octigo sp. z o.o. Twój e-mail będzie przechowywany wyłącznie w naszej bazie, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, Twój e-mail nie jest udostępniany innym podmiotom, wysyłamy biuletyn e-mailowy nie częściej niż 1-2 razy w miesiącu.

 
 
Profil na Google+ PMI, PMBOK, PMP, PgMP are registered mark of the Project Management Institute, Inc.